Suomen mielenkiintoisin ja kehittyvin kaupunki

Lohjan strategiset vahvuudet

◊ liikenneyhteydet: valtatiet 1 (E18), 2 ja 25 sekä maantie 110, Hanko–Hyvinkää-rata

◊ Lohja on osa metropolialuetta

◊ sujuva asiointi

◊ toimiva aluekeskus palveluineen

◊ Lohjanjärvi, Uudenmaan suurin järvi ◊ elinvoimainen maaseutu ja vapaa-ajan mökkikunta

◊ mahdollisuus monenlaiseen yritystoimintaan

◊ vetovoimaiset seudulliset koulutus-, liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut mukaan lukien oma sairaala

◊ laadukas puhdas ympäristö harjuineen, järvineen ja metsineen sekä runsaat pohjavesivarannot

Kuva yllä @Jesse Kainulainen

Historiaa

Lohjanjärven ympärillä on asuttu muinaisajoista asti.

Keskiajalla Lohjasta tuli alueen kirkollinen ja kaupallinen keskus.

Lohjan seutu jakautui 1800-luvulla moniin pieniin seurakuntiin ja kuntiin, jotka nyt kuntaliitosten myötä ovat palanneet historialliseen yhteyteensä.

Lohja käsittää liki tuhat neliökilometriä maata rannikkoalueen viljelylaaksoista Hämeen järviylängölle.

Runsaan sadan vuoden aikana Lohjan keskusalue on kasvanut teollisuuspaikkakunnaksi, nykyajan palvelukeskukseksi ja Helsingin metropolialueen läntiseksi aluekeskukseksi.

Edullinen liikenteellinen sijainti paranee edelleen ratayhteyden myötä.

Lohjan järviluonto harjuineen on ainutlaatuinen kokonaisuus.

Lohjalla on kyliä sekä kaupunkikeskusta. Lohja on Suomen eteläisen kasvuvyöhykkeen vahva aluekeskus.

Tulevaisuus, Lohja vuonna 2025

Ihmisiä

• asukkaita on yli 50 000

• Lohja on kansainvälinen, kulttuurisesti monimuotoinen kaksikielinen kaupunki

• huoltosuhde kehittyy myönteisesti

Asumista

• pääosa asukkaista asuu Lohjan kaupunki- ja taajamakeskuksissa

• palvelutaajamiin rakennettu lisää asumista ja palveluita

• osa kesämökeistä on muutettu ympärivuotiseen asumiseen

• vuokra-asuntoja on riittävästi tarjolla

• ympäristö on puhdas ja viihtyisä, moni-ilmeinen ja virikkeellinen

Työtä

• Lohjan työllisyysaste on korkea

• Lohjan kaupunki on hyvä ja haluttu työnantaja

• tulevaisuuden kasvavat toimialat ovat osa monipuolista elinkeinorakennetta

• työmatkaliikenne on sujuvaa

Palveluja

• Lohja tarjoaa asukkaiden hyvinvointipalvelut laadukkaasti ja taloudellisesti

• Lohjalla on kattavat kaupalliset palvelut

• Lohja on kuuluisa tapahtumistaan

• Lohja on tunnettu vapaa-aikapalveluistaan ja suosittu matkailukohde

• Lohja on tunnettu ajanmukaisista ja laadukkaista koulutuspalveluistaan

Tämän sivun lähteenä on käytetty Lohjan Strategiaa 2017-2015.