Kyläsuunnitelmat

Lohjan Kylät ry

Lohjan kaupunki muodostuu keskustasta sekä etäälle toisistaan sijoittuvista taajamista ja maaseudun haja-asutusalueesta. Lohjalta löytyy 42 toiminnallista kyläaluetta. Kaupungin palveluja keskitetään voimakkaasti kaupungin keskustaan, mikä luo eriarvoisuutta eri alueilla asuvien välillä.

Lohjan Kyläsuunnitelmat

Pääosin vuosilta 2014 - 2015.

LLD Kyläsuunnitelma - Kirkniemi.pdfLLD Kyläsuunnitelma - Routio.pdfLLD Kyläsuunnitelma - Muijala_Lieviö_Nummenkylä_Kahvimaa.pdfLLD Kyläsuunnitelma - Tavola.pdfLLD Kyläsuunnitelma - Väänteenjoenalue.pdfLLD Kyläsuunnitelma - Karstu_Karkali_Talpela.pdfLLD Kyläsuunnitelma - E-Karjalohja.pdfLLD Kyläsuunnitelma - Asemanseutu.pdfLLD Kyläsuunnitelma - Immula_Pauni.pdfLLD Kyläsuunnitelma - Hongisto.pdfLLD Kyläsuunnitelma - Karjalohja.pdfLLD Kyläsuunnitelma - Ikkala.pdfLLD Kyläsuunnitelma - Kärköölä.pdfLLD Kyläsuunnitelma - Lohjansaaristo.pdf