Vaikuta osallistumalla

Yhdessä olemme enemmän

Kuva yllä, Reijo Perkiönmäki

LOHJAN ALUETOIMIKUNNAT

Lohja on jaettu kahdeksaan alueeseen, jolla kullakin toimii alueen asioita edistävä aluetoimikunta, joka ylläpitää kutakin aluetta koskevaa www-sivustoa ja soveltuvin osin SOME-sivuja ja ryhmiä. Alla on luettelot ja linkit keskeisimpiin kohteisiin.