Päätöksenteon seurantaa

Tässä on keskeisiä poimintoja Lohjan kaupungin päätäksentekoon liittyen.
Kaupunginhallituksen ja valtuston osalta valikoituja poimintoja, koska nämä asiat löytyvät Lohjan Kaupungin sivustolta Kohdasta Päätöksenteko -> Esityslista ja Pöytäkirjat (Dynasty asiakirjan hallintajärjestelmästä nimellä Kaupunginhallitus ja Kaupunginvaltuusto.

Yksi keskeisimpiä seurantaokohtetia on Palveluverkkotyö- ja organisaatiotyöryhmän toiminta ja sen toiminnan tukeminen aluetoimikunnista käsin.
Alueiden johtokunnanpuheenjohtaja Arja-Leena Puhakka osallistuu tähän työryhmään ja varalla on Mika Eskola.

Perustamme tälle oman alisivun.