Alueiden yhteistoiminta

Alueiden yhteistyön tiivistämiseksi ja toiminnan kehittämiseksi järjestetätään puheenjohtajien tapaamisia, joissa pyritään muun muassa:
- kehittämään alueiden toimintapoja

- tunnistamaan ja keskustelemaan yhteisiä toimintakohteita

- ratkomaan yhteisiä haasteita

Puheenjohtajien kokous voi lisäksi nimittää työryhmiä esimerkiksi

- valmistelemaan yhteistä lausuntoa johonkin aiheeseen

- kehittämään alueiden yhteistoimintaa
Kuva: Markku Levula - Syksyn värejä.