Alueiden johtokunta

Aluetoimikuntien asioita käsitellään yhteistyössä kaupungin kanssa alueiden johtokunnassa. 

Alueiden johtokunnassa on kaksi edustajaa jokaisesta kahdeksasta aluetoimikunnasta, kaupungin valtuustoryhmien edustajat, kaupungin toimialajohtajat sekä kaupunginjohtaja.
Alueiden johtokunnan esittelijänä toimii kaupungin hallintopäällikö.

Alueiden johtokunnan pöytäkirjat käsitellään omina päätöspykälinään kaupunginhallituksen kokouksissa.

Alueiden johtokunta noudattaa niitä menettelytapoja ja sääntöjä, joita kuntalaissa ja kaupungin hallintosäännössä on lautakuntien osalta. 

Alueiden johtokunta kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa ottaen kantaa mm. talousarvion valmisteluun aluetoimikunnissa valmisteltujen esitysten pohjalta.

Johtokunta käsittelee päättää kokouksissaan aluetoimikuntien aloitteista.

Alueiden johtokunnan roolina on ottaa kantaa siihen, mitkä ovat uuden Lohjan alueella tärkeimpiä kehittämishankkeita ja miten niitä vietäisiin kaupungissa jatkovalmisteluun ja päätöksentekoon lautakuntiin ja siitä eteenpäin. 

Alueiden johtokunnan muistiot löytyvät Lohjan kaupungin sivuilta


Kuva: Heidi Rislakki "Amiraaliperhonen"